Web kehitys & UX suunnittelu

Papua

Web sovellus

Proaktiivisempaa työnjohtoa

Papua on noin 130 henkeä työllistävä yritys, jonka ydinliiketoiminta on menekinedistämispalveluiden tarjoaminen kaupan alalla. Heidän myyntiedustajansa pitävät huolta mm. asiakas brändien tuotteiden esillepanosta, kampanjoista, maistatuksista ja myyntityöstä.

Papua Merchandising lähestyi Codematea huomattuaan kaipaavansa apua työnjohdon organisoimisessa. Vanha ratkaisu, missä viestintä hoidettiin eri kanavissa johti kustannustehottomuuteen, työnjohdon kuormitukseen, inhimillisiin virheisiin ja ennustettavuuden puuttumiseen. Markkinoilta ei kuitenkaan löytynyt heidän tarpeitaan vastaavaa valmisohjelmistoa joten Codemate päätyi rakentamaan heille räätälöidyn sovelluksen.

Ratkaisu

Kehittämämme sovelluksen keskiössä oli kenttätyöntekijöiden työn hallinta mobiilisti. Nyt tulevat työtehtävät ja niistä raportointi onnistuu työntekijältä heti kentällä. Uusi järjestelmä myös mahdollistaa työtehtävien suorittamisen työntekijälle parhaiten sopivalla aikavälillä.

Järjestelmä auttaa myös asiakasvastaavia hallitsemaan asiakkuuksia, tilauksia ja luomaan tarvittavat työtehtävät.

Aluekoordinaattorit tarkistavat järjestelmästä kenttätyöntekijöiden suorittamat tehtävät ja merkitsevät ne hyväksytyiksi palkanlaskuun tai tarvittaessa hylkäävät tehtävän ja lähettävät sen korjattavaksi. Tämän jälkeen järjestelmästä otetaan raportit palkanmaksua ja laskutusta varten.

Teknologia

Selainpohjainen Web sovellus, joka on mobiilioptimoitu. Käyttöliittymä on rakennettu Reactilla, Taustajärjestelmä Ruby on rails: illä (RoR). Taustajärjestelmä tarjoilee käyttöliittymille REST API -rajapinnan. Järjestelmä pyörii AWS:n pilvessä.

Samuli Laitinen dash icon white dash icon white dash icon white
“Yhteistyön tuloksena Papua loi täysin uuden tavan organisoida ja johtaa kenttätyötä. Kehittämällämme järjestelmällä työtehtävien hallinta on monta kertaa tehokkaampaa kuin aiemmin, johtaen parempaan kannattavuuteen. Työtyytyväisyys parani ja sairauspoissaolojen määrä väheni parempien prosessien seurauksena, kun jokapäiväinen työ oli paremmin organisoitua ja vähemmän kuormittavaa. Tuntikirjausten tarkkuutta saatiin parannettua ja seurattavuutta reaaliaikaisemmaksi. Myös tarjousprosesseja saatiin parannettua tarkemman tuntikirjanpidon seurauksena.”

Samuli Laitinen

Asiakkuuspäällikkö, Papua Merchandising Oy

C icon
dash icon das icon

Haluatko kuulla lisää?

Kysy lisää Mikaelilta

Mikael Komu dash rectangle dash rectangle dash rectangle dash rectangle dash rectangle dash rectangle

Mikael Komu,

Project Lead

Muita mielenkiintoisia refejä

Ohjelmistokehitys

Spotilla

Seclion / Spotilla

Digikumppani

Lehto / Digikumppani

Muut refet

Valikoidut tarinat yli 700 asiakasprojektin joukosta.

Katso kaikki