Mobile & Web-development

Seclion

Spotilla

Spotilla – kunnossapito kuntoon

Kunnossapito on yhä ajankohtaisempi aihe monessa organisaatiossa, koska työssä tarvittavien fyysisten laitteiden ja koneiden määrä sekä niiden teknologia kehittyvät jatkuvasti. Mitä paremmin laitteita ylläpidetään, sitä vähemmän vian korjaamista ne vaativat ja sitä helpompaa niiden elinkaarihallinta on.

Kunnossapitotoiminnassa yhdistyy monelainen tieto: hiljainen tieto, ammattiosaaminen, käytettävä dokumentaatio, laitteiden sijaintitieto, huoltohistoria ja niin edelleen. Tällaista tietomäärää ei voi ylläpitää kynällä ja paperilla, eikä myöskään Exceleillä tai 10-20v vanhoilla softilla. 

Seclion valitsi Codematen auttamaan tämän ongelman ratkaisussa.

Asiantuntijapalvelusta tuotebisnekseen

Seclion Oy halusi ratkaista yritysten ja organisaatioiden kunnossapitoon liittyviä haasteita täysin puhtaalta pöydältä. Seclion Oy:llä oli jo runsaasti käytännön kokemusta erilaisista teknisiin järjestelmiin liittyvistä kehittämishankkeista, joissa usein törmättiin samoihin ongelmiin liittyen esimerkiksi teknisten järjestelmien dokumentointiin.

Lähtiessään kehittämään organisaatiotaan puhtaasta asiantuntijaorganisaatiosta myös ohjelmistokehitystoimintaan ja pilvipalvelun tuottamiseen, valitsi Seclion kumppanikseen tähän hankkeeseen Codematen.

Industrial facilities need to track maintenance data of thousands of devices.

Spotilla kunnossapitojärjestelmä

Seclionin tavoitteena oli kehittää joustava ja helppokäyttöinen pilvipalvelu, joka ratkaisisi nykyiset haasteet ja ongelmat kaluston, koneiden ja laitteiden kunnossapitoon sekä niihin liittyviin asioihin.

Lähtökohtana uudelle palvelulle oli, että suurin osa päivittäisistä ongelmista ratkaistaan mobiilisovelluksella ”paikan päällä”. Siksi nimenomaan helppokäyttöisyys ja mobiilius olivat tärkeitä suunnittelun lähtökohtia. Spotilla palvelua lähdettiin toteuttamaan toimialariippumattomana, niin pienille kuin suurille yrityksille soveltuvana ratkaisuna.

Spotillan ajatus kiteytyy palvelun sloganiin, joka on alusta asti ollut “Oikea tieto, oikeaan aikaan, oikealla paikalla.”

-Seclion

Organisaation kunnossapitoon liittyy usein kiinteästi kaluston- ja työkoneiden hallinta, työtuntien kirjaaminen, erilaisten ilmoitusten (laatu, vika, 5s, kaizen) käsittely ja ohjaaminen sekä paljon muuta päivittäistä askaretta. Spotillan ideologiana on joustavuus, mikä tarkoittaa sitä, että asiakkaan prosessi ja tapa toimia voidaan mallintaa Spotillaan siten, että kussakin erilaisessa organisaatiossa Spotilla pystyy toimimaan juuri sellaisena työkaluna, joka vastaa asiakkaiden tarpeita. 

Erilaisten prosessien tehostaminen on Spotillan ytimessä – sähköistämällä ilmoituksia, nopeuttamalla asioiden käsittelyä, helpottamalla oikean tiedon löytymistä ja vähentämällä erilaista hukkaa saavutetaan toiminnallisia ja taloudellisia hyötyjä. 

Spotilla verkkopalvelu työnjohdolle ja mobiilisovellukset kenttätyöntekijöille.

Tekninen ratkaisu

Spotillan tekninen ratkaisu perustuu joustavaan taustapalveluun ja helppokäyttöiseen käyttöliittymään. Kaikki ohjelmiston päivittäisen käytön kannalta merkittävät asiat voidaan suorittaa mobiilisovelluksella, kun taas määrittelyt, mittaaminen, suunnittelu ja prosessien kannalta keskeiset asetukset tehdään pääkäyttäjän toimesta selainkäyttöliittymällä.

Spotilla hyödyntää natiivi-mobiilisovelluksien (iOS ja Android) hyödyllisiä toimintoja, kuten GPS, NFC, QR skannaus, valokuvaus, push-notifikaatiot ja äänentallennus, luodakseen toimivan ja mukana kulkevan käyttökokemuksen päivittäin ohjelmaa käyttäville työntekijöille. 

Päälliköille ja esimiehille tarjotaan graafista raportointia ja kattavia taulukkolistauksia, sekä muita ominaisuuksia selainkäyttöliittymässä – mutta kaikkien käyttäjien ei tarvitse näitä opiskella. 

Kehittämisen alkuvaiheessa arkkitehtuurisuunnittelussa ja järjestelmän teknisen rakenteen muotoilussa Codematen asiantuntijat ja Seclionin tuoteomistaja Harri Wahlroos yhdistivät osaamisensa toimivan kokonaisuuden rakentamiseksi. Tärkeänä näkökulmana koko ohjelmistokehitysprojektin aikana toimi tietoturvan varmistaminen, jonka takia erityistä huolta pidettiin siitä, että koko prosessin aikana on olemassa riittävä määrä automatisoituja ja ihmisen tekemiä kontrolleja tietoturvauhkien havaitsemiseksi. 

Spotillan taustajärjestelmät pyörivät EU-alueella AWS:n pilvessä.

Tulokset

Codematen avulla Seclion sai täysin uuden digitaalisen palvelun markkinoille tehokkaasti. Oikein toteutetun alkuperäisen suunnittelun tuloksena ohjelmistoa on pystytty mukauttamaan uusin käyttötapauksiin ja asiakastarpeisiin ilman mittavia muutoksia itse taustajärjestelmän teknologiaan ja ratkaisuihin. 

Merkittävä osa Seclionin liikevaihdosta tulee nyt uudesta palveluliiketoiminnasta, jonka avaamisessa olemme saaneet olla mukana. 

Seclion rakensi strategiansa mukaisesti oman in-house ohjelmistokehitystiimin ja kyvykkyyden tuotteen kehittämiseen osana uuden palvelun markkinoille saattamista. Kuten oikean kumppanin kuuluu, olemme auttaneet Seclionia myös tässä tavoitteessa.

Tutustu tuotteeseen osoitteessa www.spotilla.fi

Harri Wahlroos dash icon white dash icon white dash icon white
“Minä voin suositella Codemate kaikille, jotka arvostaa suomalaista laadukasta, luotettavaa ohjelmistokehityksen asiantuntijaa.”

Harri Wahlroos

Toimitusjohtaja – Seclion Oy

C icon
dash icon das icon

Haluatko kuulla lisää?

Ota yhteyttä Janneen

Valikoitu referenssi

Enterprise ohjelmistot

Digitaalisen aineistonhallinnan palvelu

Edita Prima / Digitaalisen aineistonhallinnan palvelu

Radiojärjestelmätuotteen uudistus

Jutel / Radiojärjestelmätuotteen uudistus

Web sovellus

Papua / Web sovellus

Lisää refejä.

Yli 700 projektin joukosta valikoituja refetarinoita

Katso kaikki