Suunnittelu & Web kehitys

Nukute

Klinikkasovellus

Nukute – uniapnean diagnosointi

Asiakkaamme Nukutteen tavoitteena on tarjota lääkäreille maailman helppokäyttöisin ratkaisu uniapnean diagnosointiin. Saimme olla mukana tässä äärimmäisen mielenkiintoisessa hankkeessa.

Nukute on uniapnean tunnistusjärjestelmä, joka rekisteröi potilaan unidataa yön aikana ja auttaa lääkäriä diagnosoimaan uniapnean luotettavasti. 

Nukutteen laitekokonaisuuteen kuuluu kaulalla pidettävä mittauspanta, sormessa pidettävä sensori ja tablet-laite.

Nukutteen laite eroaa kilpailijoista siinä, että sen kanssa nukkuja voi vaihtaa asentoaan ilman, että se vääristää mittaustuloksia. Unen laatu saadaan mitattua luotettavasti. Sen lisäksi Nukute on potilaalle mukavampi käyttää kuin perinteiset diagnostiikkalaitteet. Yritys on panostanut erityisesti käytettävyyteen, jolloin potilas voi kotona helposti oppia laitteen oikeanlaisen käytön ja näkee mittaustuloksen onnistumisen.

Lääkäreille on oma verkkopohjainen klinikkasovellus, jonne tablet-sovellus lähettää mittaustulokset.

Yhteistyömalli ja tiimi

Codematen roolina oli buustata asiakkaan tuotekehitystä ja käyttöliittymäsuunnittelua erityisesti lääkäreiden klinikkasovellukseen. Käyttöliittymä suunniteltiin lääkäreiden käyttöön tiiviissä yhteistyössä. Ohjelmistoarkkitehtimme Joonaksen osaamista käytettiin lisäksi klinikkasovelluksen käyttöliittymän ja taustapalvelun kehittämisessä. 

Suunnittelimme lisäksi potilaille graafisia käyttöohjeita ja autoimme pienimuotoisesti tablet-sovelluksen käyttöliittymäsuunnittelussa. 

Design tiimistämme Tiina teki projektiin käyttöliittymäsuunnittelua ja käytettävyystutkimusta lääkäreille. Ollin spesialiteettina oli mm. laitteen pakkauksessa olevat graafiset käyttöohjeet.

Tablet sovellus seuraa elintoimintoja henkilön nukkuessa, jotta uniapnea voidaan tunnistaa.

Teknologia

Nukutteen taustajärjestelmä rakentuu viidestä erillisestä mikropalvelusta (microservice), jotka hoitavat eri osa-alueita järjestelmästä rinnakkain, kommunikoiden keskenään. Esimerkiksi tablet-sovelluksen lähettämä mittausdata analysoidaan ensin Nukutteen kehittämän tekoälyn avulla ja jälkiprosessoidaan tekemämme mikropalvelun avulla, jolla data saadaan optimoitua eri aikaväleille ja tarkkuustasoille käyttöliittymää varten. 

Käyttöliittymäkerroksessa eri käyttäjärooleilla on eri oikeuksia, mutta tärkeimpänä on mahdollisuus tarkastella analyysin tuottamaa dataa ja muokata tapahtumia helposti.

Taustajärjestelmä toteutettiin Typescript:lla puhtaan Node.js:n päälle, socket.io:n ja Mongoosen avustuksella. Näinollen tietokantana on MongoDB. UI kerrokset on toteutettu modernilla Angularilla.

Tämän lisäksi projektin aikana arkkitehtimme Joonas sai toteuttaa optimoituja datan redusointimenetelmiä, socket kanavien hallinnointia, laitteistojen tilanhallintakoneita, useampia testausympäristöjä, pdf generaattorin, sekä custom ogg kapseloinnin opus-audio datalle.

Lääkärin klinikkasovellus auttaa hahmottamaan elintoimintodatasta viitteitä uniapnean oireista.

Tulokset

Lääkäreiltä on saatu paljon positiivista palautetta käytettävyydestä.

Tuoreimpana yhteistyönä olemme olleet mukana kehittämässä klinikkasovelluksesta versiota, jota voidaan hyödyntää Korona-potilaiden hoitotyössä. Ratkaisulla on iso potentiaali myös yleisesti keuhkotautien hoidossa.

Joonas Kerttula dash icon white dash icon white dash icon white
“Mukava projekti oli ja toivottavasti lopputulos mahdollistaa parempaa hoitoa ja elämää ihmisille ympäri maailman!”

Joonas Kerttula

Arkkitehti – Codemate

C icon
dash icon das icon

Haluatko kuulla lisää?

Janne Korvanen on lääketieteen ja hyvinvoinnin digitaalisen liiketoiminnan asiantuntija.

Muita mielenkiintoisia refejä

Ohjelmistokehitys

Mun Moi sovellukset

Moi Mobiili / Mun Moi sovellukset

Oikotie sovellukset

Schibsted / Oikotie sovellukset

Muut refet

Valikoidut tarinat yli 700 asiakasprojektin joukosta.

Katso kaikki