Suunnittelu & Web kehitys

Tradeka

Jäsenportaali

Moderni jäsenportaali

Osuuskunta Tradeka on vajaan puolen miljardin euron liikevaihtoa tekevä omistajaosuuskunta, joka tekee hyvää paitsi 210 000 jäsenelleen, myös ympäröivälle yhteiskunnalle. Codemate on digikumppani usealle Tradekan yhtiölle ja läheinen yhteistyö on vuosien mittainen.

Tradeka halusi uudistaa palveluitaan tärkeimmälle kohderyhmälleen, omistajaosuuskunnan jäsenille. Perinteisen printin ja sähköpostien ongelmana oli interaktiivisuuden puute; miten aktivoida jäseniä ja palvella heitä mahdollisimman hyvin. Jäsenasioiden hoitaminen asiakaspalvelutiimin toimesta on kallista järjesttää, jonka vuoksi tavoitteena oli automatisoida normaalit jäsenyyteen liittyvät toimenpiteet. Samaan aikaan Tradeka lanseerasi uuden sijoitusmahdollisuuden jäsenilleen ja tarvitsi luotettavan ja modernin tavan hallita jäsenien tuotto-osuus merkintöjä.

Näiden tarpeiden vuoksi Tradeka toteutti yhteistyössä Codematen kanssa jäsenportaalin nimeltä Oma Tradeka.

Tavoitteet ja suunnitteluvaihe

Palvelun suunnittelun lähtökohtana oli kaikille helppokäyttöinen palvelun, joka myös vähentäisi yhteydenottoja asiakaspalveluun. Käytettävyyttä suunniteltaessa meidän piti ottaa huomioon se, että kohderyhmään kuuluu myös iäkkäitä ja vähän sähköisiä palveluja käyttäviä ihmisiä. Palvelun tuli tietysti olla myös luotettava, ja toimia erinomaisesti, jotta se palvelee käyttötarkoitustaan.

Hanke aloitettiin suunnitteluvaiheessa, jossa määrittelimme ensin yhdessä onnistumisen kriteerit:

  • Saamme olemassa olevat jäsenet portaalin käyttäjiksi
  • Jäsen voi liittyä ja erota Tradekasta
  • Jäsentiedot nähtävissä ja muokattavissa.
  • Jäsen voi merkitä ja hallita tuotto-osuuksia.
  • Jäsenedut ovat samantien käytössä
  • Jäsenetuja on helppo käyttää

Tradekan tavoitteena oli myös aktivoida jäseniä antamaan palautetta ja tekemään aloitteita, jotka voivat liittyä Tradekan liiketoiminnan, palveluiden tai yhteiskunnallisten asioiden kehittämiseen.

Näiden tavoitteiden pohjalta Codematen tiimi hahmotteli konseptin verkkopalvelusta, sen käyttöliittymästä, teknisestä toteutuksesta, sekä kehitysprojektista.

Ketterää kehitystä

Codematen toimintamallin tavoitteena oli vaiheistaa projekti siten, että verkkopalvelu voidaan julkaista mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ja lisätä uusia käyttötapauksia sitä mukaa kun ne valmistuvat.

Projekti aloitettiin syyskuussa 2018 ja palvelu annettiin jäsenten käyttöön tammikuussa 2019. Ensimmäisessä vaiheessa mahdollistettiin jäsenten rekisteröiminen käyttäjiksi ja jäsentietojen hallinta. Seuraavassa julkaisussa mukaan saatiin jäsenedut ja sähköinen jäsenkortti. Kun helmikuussa Tradeka käynnisti tuotto-osuudet jäsenilleen, oli Oma Tradeka valmis tuotto-osuuksien merkintää varten.

Palvelun suosio ylitti odotukset.

Teknologia

Tiimi sai vapaat kädet toteuttaa verkkopalvelu tarpeeseen sopivimmilla teknologioilla. Valintakriteereinä olivat tietoturva, joustavuus, kehitysnopeus ja järjestelmän luotettavuus.

Tekniseen toteutukseen valitsimme modernin avoimen lähdekoodin stackin:

  • Ruby on Rails sekä taustajärjestelmässä että käyttöliittymän generoinnissa
  • PostgreSQL-relaatiotietokanta ja Redis-avain-arvokanta
  • ActiveAdmin
  • Pilvi ja DevOps: AWS, ECS, Docker, CloudFront, Terraform

Jotta Oma Tradeka toimisi palvelukanavana, jonka kautta jäsenet pääsevät kiinni kaikkiin jäsenyyteen liittyvin asioihin, integroimme järjestelmän muunmuassa Lime jäsenrekisteriin, Oskari osakerekisteriin ja OP:n Checkout maksupalveluun. Vahva tunnistautuminen hoidettiin Signicat integraatiolla.

Vaikka ohjelmistoprojekteille on tyypillistä, että integraatioiden lisääntyessä aikataulut ja budjetit lähtevät pullistumaan, pystyi Codematen tiimi hoitamaan kaikki tarvittavat integraatiot sovitussa aikataulussa.

Tulokset

Tavoitteessa onnistuttiin erinomaisesti. Käyttäjät sijoittivat tuotto-osuuksiin miljoonia euroja ensimmäisten kuukausien aikana. Asiakaspalvelun puhelumäärät ovat pienentyneet, vapauttaen henkilöresursseja toiminnan kehittämiseen. Tuhannet jäsenet ovat jo löytäneet palvelun, rekisteröityneiden jäsenten määrän kasvaessa päivittäin. Yhteistä matkaa on kuitenkin vielä kuljettavana, jotta Oma Tradekasta tulee kaikkien jäsenten ensisijainen palvelu- ja vaikuttamiskanava, mikä on Codematen ja Tradekan yhteinen tavoite.

Satu Niemelä dash icon white dash icon white dash icon white
“Yhteistyö Codematen kanssa sujui hyvin ja palvelu valmistui alkuperäisessä aikataulussa. Kaikki toivotut toiminnallisuudet eivät mahtuneet lähtöbudjettiin, mutta saimme sillä kuitenkin toimivan palvelun, jossa oli kaikki kriittisenä pidetyt ominaisuudet ja designsprintin aikana kehitettiin sellaistakin, jota emme itse olleet osanneet muuttaa tavoitteesta konkretiaksi. Kommunikointi oli mutkatonta ja projektin johtaminen ja koordinointi toimi.”

Satu Niemelä

Vastuullisuusjohtaja – OSK Tradeka

C icon
dash icon das icon

Haluatko kuulla lisää?

Miika on touhunnut Tradekan kanssa tiiviisti viime vuodet. Otahan yhteyttä ja jutelkaa lisää!

Miika Toljamo dash rectangle dash rectangle dash rectangle dash rectangle dash rectangle dash rectangle

Miika Toljamo,

Business Director

Muita mielenkiintoisia refejä

Ohjelmistokehitys

Kotikatu365

Health City Finland / Kotikatu365

Digitaalisen aineistonhallinnan palvelu

Edita Prima / Digitaalisen aineistonhallinnan palvelu

Muut refet

Valikoidut tarinat yli 700 asiakasprojektin joukosta.

Katso kaikki