UX & QA: Saman kolikon kääntöpuoli

Artikkelin kirjoittajat, Tiina (UX-suunnittelija Codematelta) ja Jani (QA-valmentaja Hidden Traililta) työskentelivät yhteisen asiakastarpeen parissa, ja tajusivat, että heidän ajattelutapansa ja kiinnostuksen kohteensa ovatkin hyvin lähellä toisiaan. Siitä huolimatta, että toinen keskittyy käyttäjäkokemukseen (UX) ja toinen laadunvarmistukseen (QA), he ymmärsivät, että heidän työtään ohjaa sama halu tuottaa laadukkaita palveluita ja tuotteita sekä tehdä maailmasta parempi paikka. Tämä artikkeli valaisee UX:n  ja QA:n risteyskohtaa ja sitä, kuinka niiden yhteistyö voi johtaa parempaan lopputulokseen.

QA vs UX, vai QA ja UX?

Tuotekehityssykliä ajatellaan usein erillisinä vaiheina suunnittelulle, kehitykselle ja testaukselle, vaikka loppujen lopuksi koko tiimillä on yhteinen päämäärä: Luoda mahdollisimman käyttäjäystävällinen ja tarkoituksenmukainen tuote. Jokainen tiimin jäsen tuo oman asiantuntemuksensa pöytään ja oman ainutlaatuisen näkökulmansa siitä, miten saavutetaan paras mahdollinen käyttäjäkokemus. UX:n ja QA:n roolien välillä on erityinen suhde.

Yksi tapa kuvata UX:n ja QA:n välisiä samankaltaisuuksia on: “Digitaaliselle tuotteelle ohjelmistovirheet ovat teknisen laadun mittari, kun taas käytettävyys on suunnittelun laadun mittari”. Puretaan tämä osiin:

Ohjelmistotestaus on yksi laadunvarmistuksen työkalu, jonka avulla saadaan tietoa tuotteesta. Tätä tietoa käytetään ohjaamaan kehitystä ja muita päätöksiä. Siihen voi olla useita lähestymistapoja, mutta käytetään tässä yleisintä: toiminnallisuus. Toimiiko tuote kuten sen pitäisi? Tämän voimme selvittää testaamalla: tutkimalla määrityksiä, käyttöliittymää, kysymällä loppukäyttäjiltä.

Toisaalta käytettävyystestaus on työkalu suunnittelun onnistumisen testaamiseen. Se voi paljastaa epäselvät sanamuodot CTA-painikkeissa, heikon värien tai kontrastin käytön tai sekavan asettelun, joka estää loppukäyttäjää saavuttamasta tavoitteitaan.

Vaikka tuotteen käytettävyys olisi virheetön, mutta lähettää tiedot vääriin paikkoihin, tai mobiilisovellus toimisi täydellisesti mutta tarjoaa riittämättömän käyttökokemuksen, se ei riitä. Hyvään lopputulokseen tarvitaan yksinkertaisesti molempia.

”Laadunvarmistus (QA) ja käyttäjäkokemus (UX) ovat saman kolikon kaksi puolta:

  • Kolikon toinen puoli edustaa käytettävyyttä, mikä on ratkaiseva laadun mitta suunnittelulle. Siksi hyvä UX vaatii QA-ajattelua sen varmistamiseksi.
  • Toinen puoli kolikosta on, että monilla muilla laatutekijöillä kuin käyttöliittymällä on vaikutus kokonaiskäyttäjäkokemukseen.

Se kuuluisa, tavoiteltava Laatu

Mitä laatu tarkoittaa? Mitä se tarkoittaa digitaalisissa tuotteissa? Ohjelmistojen laatua on yritetty määritellä monin eri tavoin, ja tässä yksi määritelmä: Laatu on ominaisuus, kuten “hän on miellyttävä ihminen” tai “tämä mobiilisovellus on erittäin helppokäyttöinen”. Tuotesuunnittelussa se on ominaisuus, joka on arvostettu tai luo arvoa sidosryhmälle.

Hyvässä tuotteessa on useita hyviä tai erinomaisia arvoa lisääviä ominaisuuksia, jotka yhdessä luovat kokemuksen loistavasta tuotteesta. Nämä hyvät ominaisuudet tai piirteet vaihtelevat liiketoimintamallisi, markkinoidesi ja tuotteesi mukaan. Hyvä laatu ei ole universaali asia, vaan se riippuu kontekstista.

Laatu merkitsee liiketoimintaa

Monet digitaaliset tuotteet ja palvelut toimivat erittäin kilpailulla liiketoiminta-alueella. Sinun on oltava nopea voittaaksesi asiakkaat, sinun täytyy tuottaa arvoa asiakkaillesi pitääksesi heidät, sekä rakennettava inspiroiva tarina löytääksesi uusia asiakkaita. Miten suunnittelet ja validoit näitä asioita? Tässä kohtaa käyttäjäkokemuksen suunnittelu ja laadunvarmistus löytävät yhteistä maaperää, kuten olemme huomanneet työskennellessämme yhdessä asiakkaidemme kanssa.

On tärkeää ymmärtää laatu-ekosysteemiäsi  ja asetettava tavoitteesi oikein. Jos tuotteesi ei myy, sen ominaisuuksissa on jotain vialla. 

Puhumme tässä artikkelissa lisää siitä, miksi kokonaiskuvan ymmärtäminen on tärkeää erinomaisten ja voittavien digitaalisten tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä.

Kuinka työskentelimme yhdessä projektissa

Syksyllä 2022 me (artikkelin kirjoittajat) työskentelimme ensimmäistä kertaa yhdessä saman projektin parissa. Päivittäisten tapaamisten yhteydessä me molemmat mainitsimme suunnnitelmistamme haastatella loppukäyttäjiä. Silloin saimme idean – miksi emme tekisi haastatteluita yhdessä? Yhdessä työskentelemällä voisimme saada erilaisia näkökulmia ja oivalluksia käyttäjien tarpeista.

Luodaksemme vankan sunnitelman ja strategian QA-toimintojen toteuttamiseksi digitaalisen tuotekehityksen parissa, meidän on ymmärrettävä, mitkä tekijät vaikuttavat onnistuneeseen tuotteeseen. Lisäksi meidän on ymmärrettävä sen organisaation motivaatio ja laatutavoitteet, jonka kanssa kehitämme tuotetta. Meidän on kartoitettava lopputuotteen laatuun eniten vaikuttavat asiat. Laatua varten ei ole olemassa yhtä, kaikille sopivaa ratkaisua, vaan tie laatuun on kartoitetaan tuntemalla organisaatio, ihmiset, prosessit, motivaatiot sekä tavoitteet. Tämä kartoitus aloitetaan haastattelemalla ihmisiä, jota kautta löydetään yksityiskohdat. Siitä voimme luoda kartan laatu-ekosysteemistä, joka sisältää yhteiset tavoitteet sekä mahdolliset sudenkuopat ja niiden välttämisen oikeiden QA-toimintojen avulla koko tuotekehitysprojektin ajan.

Muotoiluajattelun ydin on ihmiskeskeinen lähestymistapa ongelmanratkaisuun. UX-suunnittelijan on ymmärrettävä käyttäjän näkökulma ja eläydyttävä heidän tarpeisiinsa. Haastatteluja käytetään myös kipupisteiden tunnistamiseen ja uusien ideoiden synnyttämiseen. 

Käyttäjähaastattelujen perusteella UX-suunnittelija voi syventää asiakasymmärrystä ja luoda käyttäjäprofiileja, joiden avulla koko tiimi pystyy eläytymään tuotetta käyttävän henkilön tarpeisiin. Suunnittelija voi myös luoda asiakaspolkuja visualisoimalla kokemusta, kipupisteitä ja onnistumisen hetkiä matkan varrella.

Suunnittelu ilman selkeää ymmärrystä käyttäjän tarpeista on kuin talon rakentaminen ilman vankkaa perustaa. Haastattelut varmistavat, että tulos on paitsi kaunis katsoa, myös toiminnallinen ja vastaa kohderyhmän  tarpeita.

Kuten huomamme, UX ja QA ovat kiinnostuneita kohderyhmästä ja heidän näkemyksistään. Molemmat käyttävät ihmiskeskeistä lähestymistapaa sekä ongelmanratkaisussa että toimiensa suunnittelussa. Erot ovat pääasiassa kerätyn tiedon soveltamisessa. UX-suunnittelussa tietoa käytetään visualisoimaan ja dokumentoimaan käyttäjän todelliset tarpeet, jotka ohjaavat oikean tuotteen suunnittelua. QA:ssa sitä käytetään prosessien luomiseen ja yhteisen ymmärryksen luomiseen laadusta, jotta tiedetään, miten rakentaa tuote oikein.

Yhteenveto ja opit

Kun QA ja UX tekevät haastattelut yhdessä, heillä molemmilla on samat perustiedot käyttäjien tarpeista. Tämän jaetun tiedon avulla suunnittelijan ei tarvitse selittää CTA-painikkeiden sijoittelua, ja QA tietää, onko tärkeämpää testata *check out flow* vai käyttäjäprofiilisivu. Tietysti on myös muita vaiheita, joissa QA ja UX voivat työskennellä yhdessä varmistaakseen tuotteen laadun. 

Kun UX-suunnittelijat suorittavat käytettävyystestauksia loppukäyttäjien kanssa, QA voi havainnoida ja merkitä mahdolliset testauksen aikana ilmenevät tekniset ongelmat tai virheet. Ohjelmistokehityksen aikana QA voi tunnistaa vikoja ja bugeja, jotka vaikuttavat käyttäjäkokemukseen, ja he voivat tehdä tämän jopa layout-suunnittelun alkuvaiheissa. 

Sekä UX- että QA-suunnittelijat haluavat olla osa tuotekehitystä aina ideasta kehitykseen ja tuotantoon. Molemmat hyötyvät varhaisesta osallistumisesta, ja se lisää myös heidän työnsä laatua. UX:ää ei pitäisi käsitellä pelkästään layout-suunnitteluna, eikä QA:ta vain viimeisenä tarkistuksena ennen julkaisua. 

Yhteistyöllä ja jatkuvalla kommunikaatiolla läpi jokaisen vaiheen UX ja QA voivat varmistaa, että tuote on sekä käyttäjäystävällinen että korkealaatuinen, johtaen parempaan käyttäjäkokemukseen.

Artikkeli on alunperin julkaistu Fusion Ecosystem blogissa

Kirjoittajat

Tiina Nykänen dash icon white dash icon white dash icon white
Tiina kutsuu itseään hulluksi koiranaiseksi, jolla on intohimo käytettävyyteen ja suoraviivainen lähestymistapa ongelmanratkaisuun. Tiina arvostaa toimivuutta ja luotettavuutta enemmän kuin esteettisyyttä, eikä voi sietää kun asiat eivät toimi niin kuin niiden pitäisi. Projekteissa Tiina ammentaa palvelumuotoiluopintojaan ja tuo mukanaan ainutlaatuisen näkökulman, pitäen aina loppukäyttäjän tarpeet ja kokemukset mielessään.

Tiina Nykänen

Senior UX Designer, Codemate

Jani Nykänen dash icon white dash icon white dash icon white
Janilla on yli kahden vuosikymmenen kokemus IT-alalta, ulottuen koodauksesta, projektinhallinnasta, ketteristä käytännöistä testisuunnitteluun ja -hallintaan. Laatupohdinta on Janin intohimo. Hän työskentelee yhteisluomisen mentaliteetilla, valmentaen ja fasilitoiden tiimejä saavuttamaan omat tavoitteensa.

Jani Nykänen

Quality Coach, Hidden Trail

C icon
dash icon das icon

Kiinnostuitko kuulemaan lisää?

Minna kertoo mielellään näkemyksistämme laadusta.

Minna Karvonen dash rectangle dash rectangle dash rectangle dash rectangle dash rectangle dash rectangle

Minna Karvonen,

Head of Design & Quality services

Lisää luettavaa

sekkaa blogistamme lisää mielenkiintoisia tarinoita

Katso lisää