Miten pääset eroon täyteen ahdatuista sprinteistä ja yllättävistä muutoksista?

Tuoteomistajan arjen haasteet voivat toisinaan vaikuttaa tehottomuudelta. Todellisuudessa kyseessä on kuitenkin useimmin suunnittelemattomuus ja priorisoinnin haasteet, joihin voidaan tarttua uusilla toimintamalleilla ja työkaluilla.

Tehokkaan etenemisen kannalta tärkeimpien asioiden priorisointi backlogilta suoraan sprinteille on vaikeaa, jos ei ole selkeää kokonaiskuvaa tavoitteista. Lopputuloksena voi olla liian täydet sprintit tai ad hoc -luonteinen kehittäminen. Esimerkiksi roadmap auttaa hahmottamaan kokonaiskuvaa.

Tässä blogiartikkelissa kerromme kuinka selkeytät kehitystyön priorisointia palvelutuotteen roadmapin ja priorisointityöryhmän avustamana.

Priorisointihaasteet jarruttavat tekemistä.

Valitettavan usein palvelutuotteen julkaisupäivän lähestyessä jo valmiiksi täynnä oleville sprinteille lisätään vieläkin enemmän asioita aikataulussa kirimiseksi. Pyynnöt tulevat usein ad hocina esimerkiksi sidosryhmiltä tai perintönä edelliseltä sprintiltä.

Silloin tuoteomistaja joutuu kiperään tilanteeseen. Toisaalta kokemus osoittaa, ettei sprinteille mahdu enempää sisältöä. Toisaalta paine julkaisuaikataulussa pysymisessä on kova. Jos priorisoinnin apuna ei ole selkeää kokonaiskuvaa ja tavoitteita, lopputuloksena on usein

 • valtavasti töitä tekevä kehitystiimi, joka ei kuitenkaan saa asioita valmiiksi asti.
 • jatkuvat aikatauluhaasteet ja kehityksen scope creepin kasvu.
 • kokonaiskustannusten nousu ja ennustamisen vaikeus.
 • motivaation heikentyminen – ja jopa vaihtuvuuden kasvu tiimissä.
 • sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien odotusten hallinnan haasteet.
 • epäselvä viestintä julkaisuista.

Siinä on valtava määrä tärkeitä syitä, miksi palvelutuotteen kehittämisen suunnitelmallisuuteen, ennustettavuuteen ja eri siilojen murtamiseen kannattaa kokeilla uusia toimintamalleja ja työkaluja.

Roadmap ja priorisointityöryhmä tuovat raamit kehitykselle.

Kokemuksemme mukaan tehokasta ja suunnitelman mukaista etenemistä tukee parhaiten kokonaisvaltainen ylätason suunnitelma eli roadmap ja sen jalkauttamisesta vastaava organisaation siilorajat ylittävä priorisointityöryhmä.

Mikä ihmeen roadmap?

Roadmap on varmasti kaikille konseptina tuttu, mutta sen sijaan sen eroavaisuudet tuotekehityksen tai tiimin backlogiin verrattuna saattavat olla hämärät. Lyhyesti sanottuna roadmap osoittaa backlogia konkreettisemmin ja selvemmin palvelutuotteen kokonaisuuden:

 • eri asioiden väliset suhteet, 
 • aikataulut 
 • ja prioriteetit.

Silloin priorisointi helpottuu ja asioita saadaan nopeammin valmiiksi asti. Roadmapilla tarjotaan kehittäjälle näkymä kehitettävän kokonaisuuden eri osa-alueista ja niiden suhteista, jotta tekeminen onnistutaan synkkaamaan niin, että toiminnallisuudet valmistuvat yhtäaikaisesti.

Esimerkiksi tämä alla oleva kvartaalitason roadmap näyttää konkreettisesti, mitä uusia ominaisuuksia seuraaviin julkaisuihin liittyy. Lisäksi aikajanalla näytetään, mitä muilta sidosryhmiltä odotetaan seuraaviin julkaisuihin.

kvartaalitason julkaisusuunnitelma näyttää konkreettisesti, mitä uusia ominaisuuksia seuraaviin julkaisuihin liittyy.

Kaipaatko lisää esimerkkejä roadmapeista? Löydät neljä muuta Codematen asiantuntijoiden laatimasta tuoteomistajan työkalupakista.

Mitä priorisointityöryhmällä tarkoitetaan?

Priorisointityöryhmä kokoaa muun muassa liiketoiminnan, markkinoinnin, myynnin ja tuotehallinnon näkemykset yhteen.Se varmistaa tuotteen vastaavan eri sidosryhmien, eritoten asiakkaiden ja loppukäyttäjien, tarpeisiin. Sillä varmistetaan lisäksi tuotekehityksen työrauha. Uudet ideat eivät mene ad hocina suoraan kehittäjien pöydälle, vaan priorisointeja arvioidaan aina kokonaisuudessa.

Tärkeimpiä priorisointityöryhmän tehtäviä ovat:

 • Palvelutuotteen tavoitteiden asettaminen.
 • Ominaisuuksien priorisointi tuotteen kehitysjonossa.
 • Selkeä kommunikointi muun muassa julkaisuihin liittyen niin sisäisille kuin ulkoisille sidosryhmille.
 • Kehistystyön koordinointi eri sidosryhmien, kuten tuoteomistajan ja kehitystiimien välillä.

Hanki tuoteomistajan työkalupakki arkeen.

Asiantuntijamme halusivat tarjota tuoteomistajille arjen apurin. Työkalupakin, jonka avulla voisi edetä digipalvelun kehittämisen kanssa tehokkaammin. Lataa asiantuntijoidemme kirjoittama materiaali ja opit muun muassa

 • hyviä käytänteitä roadmapin rakentamisen ja 5 konkreettista esimerkkiä
 • ketä priorisointityöryhmään kuuluu ja kuinka saatte työryhmän toimimaan
 • kuinka priorisointityöryhmä voi hyödyntää roadmapia tehokkaasti
 • miten voit selättää 7 tavallisinta arjen sudenkuoppaa näillä käytänteillä
Lataa Tuoteomistajan työkalupakki arkeen tästä linkistä.

C icon
dash icon das icon

Haluatko kuulla lisää?

Ota yhteyttä Janneen

Lisää tarinoita

Tsekkaa blogistamme lisää mielenkiintoisia tarinoita

Katso kaikki artikkelit