Käyttäjätutkimus uudelle tuotteelle.

Minimum Viable Product (MVP) – on väärinymmärretty termi. Sen ei tarvitse olla pienin mahdollinen tuote, jonka voi julkaista kaupallisesti. MVP:ssä ei ole pohjimmiltaan kyse tuotteen ominaisuuksista. Ohjelmisto-MVP:ssä ei tarvitse välttämättä olla ainuttakaan riviä koodia.

Eric Ries, joka popularisoi käsitteen MVP verkkosivustollaan ja kirjassaan Lean Startup – kokeilukulttuurin käsikirja (2011), määrittelee MVP:n seuraavasti: “Sellainen versio uudesta tuotteesta, jonka avulla tuotekehitystiimi saa mahdollisimman paljon validoitua tietoa asiakkaista vähimmällä vaivalla”. 

Käyttäjätutkimuksen keinoin asiakkaista ja heidän tarpeistaan voi oppia todella paljon, tuotteen ollessa vielä suunnittelupöydällä.

Oletusten muuttaminen tiedoksi

MVP:n tärkein tavoite on oppia tuntemaan tuotteen asiakaskunta paremmin. Asiakkaat, joille annetaan pääsy pieneen ja keskeneräiseen osaan tuotetta mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, kertovat mielellään miten MVP:n pohjalta on mahdollista jatkojalostaa oikea tuote. Asiakkaiden todelliset tarpeet ovat lähes aina jotakin muuta kuin mitä tuotepäälliköt kuvittelevat. Näin ollen parempi asiakastuntemus muuttaa usein radikaalisti tuotteen tarkoitusta, ominaisuuksia ja luonnetta

”Tärkeintä on kyky kokeilla, testata ja epäonnistua. Jos jokin ei toimi, fail fast.”

Rajeev Suri, Nokian ex-toimitusjohtaja

Ensimmäinen käyttäjätestaus on kaikkein tärkein riskienhallintatyökalu tuotekehitysprosessissa. Alkuvaiheen testauksen tarkoituksena on arvioida ideoiden toteutuskelpoisuutta. Ketterän ohjelmistokehityksen ytimessä on nopean ja runsaan kokeilemisen, testaamisen ja epäonnistumisen kulttuuri.

Andrew Kelly, kokenut testaus- ja laatupäällikkö Codematella, kannustaa omaa tiimiään ajattelemaan tätä pikemminkin nopean ja runsaan oppimisen prosessina. Tarpeettomien ominaisuuksien poistaminen jo ennen prototyyppiversion rakentamista säästää valtavasti aikaa, rahaa ja muita resursseja kehitystyöstä. Näiden resurssien keskittäminen vain tärkeimpien asiakkaiden ongelmien ratkaisemiseen mahdollistaa nopeamman tuotteen lanseerauksen, mikä puolestaan kiihdyttää asiakastuntemuksen kartuttamista.

Oikeilta käyttäjiltä kerätty palaute ohjaa jatkokehitystä, mikä tekee tuotteesta jo varhaisessa vaiheessa himoittavan ja täten helposti myytävän. Maailman huonoin markkinointipäätös on valmistaa tuote, jota kukaan ei halua eikä tarvitse.

Joskus vähemmän todella on enemmän

Edellisessä blogipostauksessani mainitsin, kuinka useat tuotepäälliköt aloittavat tuotekehityksen mutu-pohjalta. Saattaa kestää kuukausia tai jopa vuosia, ennen kuin ensimmäistäkään tuotekonseptia esitellään kohderyhmälle. ”Enemmän ominaisuuksia ja vaihtoehtoja on aina parempi” -ajatus on pelkkä myytti.

Yleisesti ottaen, ihmiset arvostavat pitkää ominaisuuslistaa ainoastaan ennen kuin he alkavat käyttämään  tuotetta. Käytön aloittamisen jälkeen yksinkertaisempi eli helpommin käytettävä versio saa aina paremman arvosanan asiakastyytyväisyydessä. MVP-lähestymistapa sekä jatkuva käyttäjätutkimus pitävät ohjelmistoratkaisun tarkoituksenmukaisesti yksinkertaisena ja suoraviivaisena, mikä tekee tuotteesta hyödyllisen, käytännöllisen ja käyttäjien arvostaman.

Harri Wahlroos dash icon white dash icon white dash icon white
“Huomasimme kehitysprojektin aikana, että asiakkaat ostivat tuotteen hieman eri syistä kuin aluksi oletimme. Loppuasiakkaiden todelliset kipupisteet ja TOP5 tärkeimmät asiat tulisi olla riittävän hyvin selvillä onnistumisen saavutamiseksi. Käyttäjätutkimukseen satsaaminen alkuvaiheessa maksaa itsensä todennäköisesti moneen kertaan takaisin.”

Harri Wahlroos

Toimitusjohtaja – Seclion Oy

Jatkuvan käyttäjätutkimusprosessin ottaminen osaksi tuotteen elinkaarta ensimmäisestä prototyypistä tuotteen julkaisun kautta aina elinkaaren päätyyn asti on kulmakivi tuotteen hyvälle käyttökokemukselle (UX). Mutta työ ei lopu tähän: käyttäjätutkimus on vasta ensimmäinen askel. Katsasta Codematen design palvelut, ota yhteyttä ja jutellaan yhdessä siitä, miten saat parhaan ymmärryksen asiakaskuntasi todellisista tarpeista.

C icon
dash icon das icon

Haluatko kuulla lisää?

Ota yhtettä Minnaan Codematen design tiimistä.

Minna Karvonen dash rectangle dash rectangle dash rectangle dash rectangle dash rectangle dash rectangle

Minna Karvonen,

Head of Design Services

Suunnittelu

Käyttökokemuksen suunnittelu digitaalisille palveluille.

Lue lisää

Koodi

Tekninen toteutus sovelluksille ja verkkopalveluille.

Lue lisää

Huolenpito

Huolenpito ja tuki kehittämillemme ohjelmistoille.

Lue lisää